محافظ گستر خوزستان

نگهبان
نویسنده : محافظ گستر خوزستان - ساعت ۳:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٠
 

نیروی انسانی مهمترین عضو فعال در حفاظت فیزیکی است که سایر موانع و سیستم های حفاظتی را کنترل می کند. مفید و موثر بودن کلیه سیستم های حفاظتی ، ترکیب آنها با نیروی انسانی یا نگهبان است و مفید بودن نیروی انسانی به یک سری خصوصیات بستگی دارد که عمدتاً اکتسابی است ، بیشتر خصوصیات برجسته پرسنل حفاظت فیزیکی از طریق آموزش به وجود می آید و در اثر تکرار و تجربه نهادینه می شوند. خصوصیات زیادی را برای پرسنل حفاظت فیزیکی می توان نام برد که در انتخاب آنها توجه به این ویژگیها اهمیت دارد.[برگرفته ازکتاب  حفاظت فیزیکی] 


خصوصیات عمده نیروهای حفاظتی عبارتند از :

1)دارای تناسب و آمادگی جسمانی

2)سلامت روانی

3)عدم اعتیاد به مواد مخدر

4)داشتن صلاحیت امنیتی

5)هوشیاری

6)قدرت تشخیص

7)اعتماد

8)مسئولیت پذیری

9)خویشتن داری