محافظ گستر خوزستان

شناسایی مامورین
نویسنده : محافظ گستر خوزستان - ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٠
 

بدون شناسایی هیچ کسی را به منزل راه ندهید چه مامور انتظامی باشد یا مامور آب وبرق وگاز وتلفن و یا فالگیر ودوره گرد وامثال آنها