محافظ گستر خوزستان

انواع قفل
نویسنده : محافظ گستر خوزستان - ساعت ٤:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۸
 

قفل ساده ترین وسیله حفاظتی در تاسیسات است . اسناد طبقه بندی شده اموال و دارایی های باارزش و اتاقها و دفاتر در مواقعی که از آنها استفاده نمی شود باید قفل شوند، اما قفل ها بعنوان مانع محسوب نمی شوند بلکه بعنوان یک وسیله تاخیری حفاظتی هستند ، بازکردن بعضی قفل ها نیاز به مهارت و زمان بیشتری دارد اما همه آنها در برابر فشار و ابزار مناسب باز می شوند.

انواع قفلها عبارتند از :

  قفل های کلیدی : یک فرد ماهر ظرف چند دقیقه می تواند بیشتر قفل های کلیدی را باز کند همچنین احتمال گم شدن و یا سرقت کلید و افتادن به دست افراد غیرمجاز و احتمال ساخت کپی کلید ارزش حفاظتی قفل کلیدی را در سطحی پایین قرار داده است.

 

قفل زبانه توپی دار

 

قفل رمز مکانیکی سارجنت

 

 

 

قفل زبانه ای با مغزی قابل تعویض

مغزی قابل تعویض

 

 

 

 

طرزحفاظت از قفل کتابی وقفل توپی دار


                        

قفل دوبل الکترونیکی قابل رمز وسویچی ***** قفل با اثرانگشت