نگهبان

خصوصیات عمده نیروهای حفاظتی عبارتند از :

1)دارای تناسب و آمادگی جسمانی

2)سلامت روانی

3)عدم اعتیاد به مواد مخدر

4)داشتن صلاحیت امنیتی

5)هوشیاری

6)قدرت تشخیص

7)اعتماد

8)مسئولیت پذیری

9)خویشتن داری

/ 0 نظر / 31 بازدید