شرح فعالیتهای شرکت محافظ گستر خوزستان

1-نگهبانی و انتظامات مرکز آموزشی درمانی گلستان اهواز به مدت 4سال

2- حفاظت ومراقبت پروژه ساخت رادار هواشناسی اهواز

3-حفاظت ازپروژه نورد ورق عریض فولاد اکسین اهواز

4- حفاظت و مراقبت از طرح آماک مناطق  نفت خیز جنوب دراهواز

5-حفاظت و مراقبت از پروژه آزاد راه اهواز بندر امام (ره)

6-نگهبانی و انتظامات مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اهواز

7-آموزش کارکنان حراست صنایع فولاد خوزستان

8- نگهبانی و انتظامات مرکز آموزشی درمانی رازی اهواز

9-حراست پروژه 1200 واحدی مسکن مسجد سلیمان طرح جابجایی مناطق آلوده به نفت وگاز

/ 0 نظر / 41 بازدید